βιομηχανικά κτήρια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CBL S.A.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: CBL S.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Βιομηχανία παραγωγής χημικών πρώτων υλών για φάρμακα, συνολικής επιφάνειας 6.900μ2, αποτελούμενη από υπόγειο χώρο, διώροφο τμήμα παραγωγής και χώρο εργαστηρίων - γραφείων με περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας 11 στρεμμάτων σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων.

Το κτήριο ολοκληρώθηκε σε διάστημα εννέα μηνών, ενώ η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πρώτου τμήματος δυο μήνες αργότερα.

Η δεύτερη φάση του έργου περιλάμβανε την κατασκευή κτηρίων αποθηκών, εργαστηρίων και χώρων ελέγχου και συσκευασίας προϊόντων.

Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δικτύων παραγωγής της βιομηχανίας (αντιδραστήρες, φίλτρα, δεξαμενές συστήματα ψύξης και θέρμανσης).


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΕΦΑΡ Σ.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του έργου πραγματοποιώντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 2.460μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 7.880μ2.

Πρόκειται για κτήριο μικτής κατασκευής,  μεταλλικού σκελετού, σύμμεικτης πλάκας με πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης και εφαρμογή θερμοπρόσοψης STO.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΟΚΤΩ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του έργου πραγματοποιώντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 4.717μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 14.825μ2 σε οικόπεδο 19.140μ2.

Πρόκειται για κτήριο μικτής κατασκευής, μεταλλικού σκελετού, σύμμεικτης πλάκας με πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις με πανέλα πολυουρεθάνης.