κτήρια υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

ΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 7.970μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 18 στρεμμάτων σε γήπεδο 26 στρεμμάτων).

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 3.160μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 6.915μ2).

Πρόκειται για ένα ισόγειο μεταλλικό κτήριο με όροφο γραφείων 2.750μ2 και ύψους 9μ  σε οικόπεδο 9.875μ2.


ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: HERESCO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 6.205μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 4.230μ2). 

Πρόκειται για κτήριο μικτής κατασκευής, μεταλλικού σκελετού, σύμμεικτης πλάκας με πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης.

ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ALFA CASA A.E.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 8.570μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 11.610μ2 σε οικόπεδο 19 στρεμμάτων).