κτήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος

κτήρια επεξεργασίας & τυποποίησης τροφίμων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 10.010μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 24 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης παρείχε ελευθερία αισθητικών παρεμβάσεων στο κέλυφος και βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας. Τέλος, υιοθετήθηκε το σύστημα φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες, ώστε να χυθεί άπλετο φυσικό φως σε χώρους αποθηκευτικούς χωρίς παράθυρα, περιορίζοντας παραδοσιακές ενεργοβόρες τεχνικές τεχνητού φωτισμού. 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 2.920μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 17 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. 


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 9.640μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 14 στρεμμάτων σε συνολική έκταση 19 στρεμμάτων).

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο μεταλλικής κατασκευής με χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.000μ2, χώρο αποθηκών 6.305μ2 και υπόγειο χώρο 335μ2.


ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β. & Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή κτηρίου συνολικού εμβαδού 1.895μ2.

Πρόκειται για ισόγειο 1.000μ2 με ψυκτικούς θαλάμους, χώρους επεξεργασίας , γραφειακούς χώρους, αποδυτήρια προσωπικού, ενώ το παγοποιείο της εγκατάστασης τοποθετήθηκε σε δεύτερο επίπεδο, άνω των ψυκτικών θαλάμων, μαζί με το χώρο παγομηχανών, γραφειακούς χώρους και αποθήκες.

Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης. Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία.


ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.350μ2. Πρόκειται για ισόγειο 1.440μ2 με ψυκτικό θάλαμο, θάλαμο συντήρησης και θάλαμο πάγου, χώρους προσωπικού 70 ατόμων, και τα νέα γραφεία της επιχείρησης. Η είσοδος προστατεύεται από νέο ημιυπαίθριο χώρο 35μ2. Αποθηκευτικοί χώροι 500μ2 βρίσκονται στο υπόγειο, ενώ το απαραίτητο παγοποιείο 50μ2 της εγκατάστασης τοποθετήθηκε σε δεύτερο επίπεδο, άνω των ψυκτικών θαλάμων.  Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου εκτείνονται σε επιφάνεια 3.500μ2. Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης. Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία. 


ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του συσκευαστηρίου συνολικού εμβαδού 500μ2 με διώροφο τμήμα γραφείων επιφάνειας 175μ2 και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 2.000μ2.

Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης.

Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέφθηκε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.