κτήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος
κτήρια επεξεργασίας & τυποποίησης τροφίμων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 10.010μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 24 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης παρείχε ελευθερία αισθητικών παρεμβάσεων στο κέλυφος και βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας. Τέλος, υιοθετήθηκε το σύστημα φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες, ώστε να χυθεί άπλετο φυσικό φως σε χώρους αποθηκευτικούς χωρίς παράθυρα, περιορίζοντας παραδοσιακές ενεργοβόρες τεχνικές τεχνητού φωτισμού. 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 2.920μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 17 στρεμμάτων. Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. 


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 9.640μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 14 στρεμμάτων σε συνολική έκταση 19 στρεμμάτων).

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο μεταλλικής κατασκευής με χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.000μ2, χώρο αποθηκών 6.305μ2 και υπόγειο χώρο 335μ2.


ΚΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Ισόγειο μεταλλικό κτήριο ιχθυογεννητικού σταθμού 1.000μ2 και αποθήκη ξηρού φορτίου με χώρο γραφείων 605μ2. Το έργο περιλάμβανε εργασίες ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 1.000μ2.Το κτήριο αποτελείται από τμήμα φυτοπλαγκτόν, τμήμα rotifier, τμήμα artemia και τμήμα εκκολαπτηρίου με τους αντίστοιχους εργαστηριακούς χώρους. Σε διαφορετικό επίπεδο επιφάνειαςπερίπου 5.000μ2 έχει κατασκευαστεί ο χώρος των υπαίθριων δεξαμενών προπάχυνσης και η δεξαμενή lagoon.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΥΘΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ CORFU BEER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή προσθήκης σε ύψος χώρων γραφείων σε υφιστάμενη ζυθοποιία, περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 145μ2.

Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με πλήρωση τοιχοποιίας ξηράς δόμησης και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης. 


ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.350μ2. Πρόκειται για ισόγειο 1.440μ2 με ψυκτικό θάλαμο, θάλαμο συντήρησης και θάλαμο πάγου, χώρους προσωπικού 70 ατόμων, και τα νέα γραφεία της επιχείρησης. Η είσοδος προστατεύεται από νέο ημιυπαίθριο χώρο 35μ2. Αποθηκευτικοί χώροι 500μ2 βρίσκονται στο υπόγειο, ενώ το απαραίτητο παγοποιείο 50μ2 της εγκατάστασης τοποθετήθηκε σε δεύτερο επίπεδο, άνω των ψυκτικών θαλάμων.  Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου εκτείνονται σε επιφάνεια 3.500μ2. Το κτήριο είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαγιοκάλυψη και ψευδοροφή πανέλων πολυουρεθάνης. Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν εποξειδική επεξεργασία.