κτήρια γραφείων

ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 5.500μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 3 στρεμμάτων). Οι κύριοι χώροι του κτηρίου προσανατολίστηκαν γύρω από ένα αίθριο επιφάνειας 100μ2, το οποίο επιτρέπει να χυθεί άπλετο φυσικό φως στον πυρήνα του κτηρίου, προσδίδοντας αισθητική άνεση στους εργαζόμενους όλων των επιπέδων, και ιδιαίτερα στο υπόγειο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί το απαραίτητο μικροκλίμα στο εσωτερικό των γραφείων / καταστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας του κτηρίου. Λόγω των μεγάλων επιφανειών υαλοπίνακα, ο παραγόμενος θερμός αέρας που συσσωρεύεται στην εξόφληση των υαλοστασίων, εκτονώνεται φυσικά μέσα από ηλεκτρικά χειριζόμενα ανοιγόμενα παράθυρα στην εξόφληση του αίθριου, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών μονάδων. Η σκίαση των χώρων επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων σε όλα τα ανοίγματα της νότιας και νοτιοδυτικής όψης. Η χρήση κεραμικής αεριζόμενης πρόσοψης συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση της μόνωσης του κελύφους του κτηρίου με φυσικό τρόπο, ώστε το κτήριο να περιβάλλεται από ένα καλαίσθητο υλικό που επιτρέπει την κυκλοφορία φυσικού αέρα μέσα από το σύστημα δόμησης, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου. 


ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Οι βασικοί χώροι του κτηρίου είναι το υπόγειο και οι χώροι των γραφείων συνολικής επιφάνειας 900μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 600μ2.

Πρόκειται για σύμμεικτη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα.

Η τοποθέτηση ηλεκτρικά χειριζόμενων σκιαδίων στα παράθυρα του κτηρίου, η υιοθέτηση εσωτερικού αίθριου στον πυρήνα της κυκλοφορίας του κτηρίου (ενθάρρυνση δημιουργίας μικροκλίματος), η εξασφάλιση του φυσικού διαμπερούς αερισμού και φωτισμού των χώρων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυττάρων στο δώμα του κτηρίου, και η δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης όλων των Η/Μ λειτουργιών του κτηρίου με σύγχρονα λογισμικά, αποτελούν βασικότατα χαρακτηριστικά διαχείρισης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου, και προσδίδουν στο συγκεκριμένο κτήριο χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΜΕΛ HELLAS Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή κτηρίου γραφείων και εργαστηρίων.

Η εργολαβία περιελάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 4.615μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 4.790μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 17.490μ2.

Εκτεταμένες ήταν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, που αφορούσαν στην εκσκαφή και επίχωση 50.000,00μ2 περίπου. Επίσης έγιναν εκτεταμένες αντιστηρίξεις από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος σε διάφορα επίπεδα.