κατοικίες

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16 ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: LANDIS Α.Ε.

Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 1.200μ2 και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 1.800μ2 σε οικόπεδο 3 στρεμμάτων. Στο συγκεκριμένο έργο υιοθετήθηκε αμφιθεατρική στρατηγική χωροθέτησης των κτηρίων σε διαφορετικά κλιμακωτά επίπεδα, αφενός λόγω πυκνού κτηριολογικού προγράμματος που εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του έργου, αφετέρου λόγω προσανατολισμού των κατοικιών σε ομάδες με διαφορετικές γωνίες αξόνων μεταξύ τους, με σκοπό την οπτική αυτονομία της κάθε κατοικίας και τη βέλτιστη εκμετάλλευση της θέας του οικόπεδου.


ΔΥΟ ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 400μ2 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 400μ2 και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 3.800μ2 σε γήπεδο 4,5 στρεμμάτων.


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

Η εργολαβία περιλάμβανε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 80μ2.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

(οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 880μ2 και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 720μ2 ).