καριέρα

Η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγο μηχανικό για εργασία στην Πάτρα. 

Απαραίτητα προσόντα:

  • πτυχίο Α.Ε.Ι. 
  • γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ (ΜS office, AutoCAD) & αγγλικών
  • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

αποστολή βιογραφικών: dgrou@triaina.gr υπόψη Δ. Γρουμπού

Αποστολή βιογραφικών όλων των ειδικοτήτων: cv.triaina@triaina.gr