ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Γιώργος Παπαδόπουλος, 

            πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών 

  • Τάσος Δελέγκος, γενικός τεχνικός διευθυντής, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών 
  • Γιώργος Ντάνος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, μηχανολόγος μηχανικός του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών