ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. 

ιδρύθηκε πριν από είκοσι χρόνια από Πατρινούς πολιτικούς μηχανικούς με συγκεκριμένο στόχο και όραμα: τη διάκριση στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών, ειδικών και μη, κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Υιοθετώντας μόνιμο τμήμα μελετών έργων και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογικές κατασκευαστικές μεθόδους, η εταιρεία εδώ και είκοσι χρόνια επιτυγχάνει την κυρίαρχη καθετοποίηση της στην παροχή υπηρεσιών κτηρίων και υποδομών, στηριζόμενη από θυγατρικές εταιρείες μεταλλικών κατασκευών (ΟΚΤΩ Α.Ε.) και ανάδειξης βιώσιμων τεχνολογιών (ΑΤΡΙΝΙΑ Α.Ε.). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδίδει στην ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. μοναδική ευχέρεια, ευελιξία και αυτονομία στο να υπεραμύνεται του συμφέροντος του εκάστοτε έργου, από το στάδιο των προμελετών και την παροχή πλήρους παρουσίασης της τελικής μελέτης εφαρμογής με φωτογραφικά τεκμήρια, ως την πιστή πραγμάτωση των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μέσα στα ενδεδειγμένα χρονοδιαγράμματα και εντός του τελικού κτηριολογικού προγράμματος.   


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


Κτήριο επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 2.920μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 17 στρεμμάτων.

Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης.


Κτήριο επεξεργασίας & τυποποίησης τροφίμων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: MED FRIGO Α.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 10.010μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 24 στρεμμάτων. 

Πρόκειται για κτήριο μεταλλικού σκελετού με σύμμεικτες πλάκες, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, και εφαρμογή τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης. Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης παρείχε ελευθερία αισθητικών παρεμβάσεων στο κέλυφος και βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας. 

 Τέλος, υιοθετήθηκε σύστημα φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες, ώστε να χυθεί άπλετο φυσικό φως σε χώρους αποθηκευτικούς όπου δεν ενδείκνυνται παράθυρα, περιορίζοντας παραδοσιακές ενεργοβόρες τεχνικές τεχνητού φωτισμού. 


Κτήριο επεξεργασίας & τυποποίησης τροφίμων

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 9.640μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας 14 στρεμμάτων σε συνολική έκταση 19 στρεμμάτων).

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο μεταλλικής κατασκευής με χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.000μ2, χώρο αποθηκών 6.305μ2 και υπόγειο χώρο 335μ2.


Επαγγελματικοί χώροι

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή του έργου (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες επιφάνειας 5.500μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο επιφάνειας 3 στρεμμάτων). 

Οι κύριοι χώροι του κτηρίου προσανατολίστηκαν γύρω από ένα αίθριο επιφάνειας 100μ2, το οποίο επιτρέπει να χυθεί άπλετο φυσικό φως στον πυρήνα του κτηρίου, προσδίδοντας αισθητική άνεση στους εργαζόμενους όλων των επιπέδων, και ιδιαίτερα στο υπόγειο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί το απαραίτητο μικροκλίμα στο εσωτερικό των γραφείων / καταστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας του κτηρίου. Λόγω των μεγάλων επιφανειών υαλοπίνακα, ο παραγόμενος θερμός αέρας που συσσωρεύεται στην εξόφληση των υαλοστασίων, εκτονώνεται φυσικά μέσα από ηλεκτρικά χειριζόμενα ανοιγόμενα παράθυρα στην εξόφληση του αίθριου, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών μονάδων. 

 Η σκίαση των χώρων επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων σε όλα τα ανοίγματα της νότιας και νοτιοδυτικής όψης. Η χρήση κεραμικής αεριζόμενης πρόσοψης συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση της μόνωσης του κελύφους του κτηρίου με φυσικό τρόπο, ώστε το κτήριο να περιβάλλεται από ένα καλαίσθητο υλικό που επιτρέπει την κυκλοφορία φυσικού αέρα μέσα από το σύστημα δόμησης, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου. 


εταιρικό βιογραφικό